تماس با ما

کرج – گوهردشت – ۱۲ شرقی گوهردشت – پلاک ۸ – واحد ۲

کد پستی : ۳۱۴۸۹۸۹۷۶۸
تلفن:

۰۲۶۳-۴۴۱۱۷۵۸

ایمیل مهام مارکت:

info@rohamkala.com